Services

turnkey-icon

Razvoj baznih stanica po sistemu „ključ u ruke”

Makro ćelije, male ćelije i DAS

Naši ciljevi: brže emitiranje baznih stanica!

Md7 usuglašava standardizirane postupke sa stručnim znanjem na lokalnoj razini uporabom sustava LiveTrack™, našim vlastitim softverom za razvoj baznih stanica i upravljanje projektima, kako bi brže i učinkovitije izveo sve faze razvoja stanice od utvrđivanja područja koje treba pokriti do upravljanja izgradnjom.

Naš tim ima veliko iskustvo na lokalnim tržištima te nam, u kombinaciji s našom tehnologijom, omogućuje da obradimo i iznesemo veliki obujam dnevnog prometa što za rezultat ima skraćenje vremenskih ciklusa, smanjenje troškova, ali i kvalitetu zakupa.

Identifikacija kandidata

Zakup – privatni vlasnici nekretnine i Opći ugovor o licenci (MLA) / okvirni ugovori

Projektiranje i inženjering

Uporaba zemljišta – zoniranje/ovlašćivanje

Regulativna/ekološka procjena

Upravljanje akvizicijom bazne stanice

Odobrenje / Dozvola za izgradnju

Koordinacija komunalnih usluga

Upravljanje izgradnjom

expense-icon

Smanjenje troškova

Md7 najiskusnija je i najuspješnija tvrtka u svijetu u pogledu unapređivanja poslova zakupa i ostvarivanju poboljšanja u vezi s zakupom na postojećim bežičnim baznim stanicama. Provodimo programe optimizacije zakupa od 2003. i dosad smo ugovorili preko 100.000 baznih stanica, kako s vlasnicima najsofisticiranijih komercijalnih nekretnina u gusto naseljenim urbanim područjima tako i s vlasnicima nekretnina u ruralnim okruženjima.

Md7 teži održavanju pozitivnog i dugoročnog odnosa na relaciji najmodavac – najmoprimac, u kojem se objema stranama omogućuje ostvarenje ekonomskih potreba i stabilnost. Md7 teži postizanju održivijih gospodarskih parametara, najamnina i kliznih skala, kao i unapređenju zakupljene imovine i operativnih prava radi pojednostavljenja i učvršćivanja dugotrajnog odnosa.

Komponenta usluge tvrtke Md7 za optimizaciju zakupa uključuje opcije kupnje zakupa i dugoročno pravo služnosti jednokratnim plaćanjem najamnine od strane ili u ime našeg klijenta pružatelja usluga. Ti su „otkupi” uređeni dugoročnim operativnim parametrima usluge i osmišljeni da se njima ostvare ekonomske potrebe zakupodavca.

Optimizacija zakupa

Plaćanje unaprijed

Jezična unapređenja

Produženja

livetrack-icon

Softver za razvoj baznih stanica i upravljanje projektima

LiveTrack je posebno dizajniran za industriju razvoja bežičnih baznih stanica. Nakon godina istraživanja i ujedinjavanja različitih alata, Md7 razvio je vlastiti alat kako bi ponudio prilagodljiv tijek rada, upravljao svim fazama razvoja bazne stanice te upotpunio upravljanje zakupom i njegovim cjelokupnim životnim vijekom.

LiveTrack jednostavan je i timski način objedinjenja multidisciplinarnih informacija i ključnih događaja, koji svim dionicima omogućuje potpuni uvid u sve elemente.

Za dodatne informacije pogledajte naš videozapis o LiveTracku.

Brže emitiranje baznih stanica

Povećana učinkovitost

Bolje izvješćivanje

Brža identifikacija problema ili zastoja

gears-icon

Analiza, analitika i outsourcing

Zahvaljujući jedinstvenom spoju financijskog, pravnog, tehničkog i operativnog stručnog znanja, Md7 raspolaže svim kvalifikacijama kako bi vam naprednom analizom i analitikom pomogao da učinkovitije poslujete.

Izradili smo i proveli brojne prilagođene projekte kako bismo analizirali desetke tisuća bežičnih investicija u nekretnine, razvili smo kreativna rješenja za otkrivanje i ispravljanje neučinkovitosti, izgradili baze podataka za upravljanje imovinom, optimizirali operativnu učinkovitost, integrirali stečenu imovinu te outsourcingom izdvojili svakodnevne aktivnosti upravljanja zakupom.

Sažeci

Izračuni prihoda od najma, analiza i provjera

Uporaba zemljišta – zoniranje i ovlašćivanje

GIS

Integracija

Izdvojeno upravljanje zakupom

Prilagođeni projekti